Rodzaje instalacji elektrycznych

Istnieje kilka rodzajów instalacji elektrycznych: Jednofazowe, dwuprzewodowe, trójfazowe, przewody magistralne i ukryte przewody rurowe. Rodzaje instalacji elektrycznych różnią się w zależności od lokalizacji i rodzaju zastosowanego okablowania. Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach instalacji, czytaj dalej! Poniżej wymieniono główne rodzaje instalacji elektrycznych:

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z jakzamieszkac.pl

Systemy jednofazowe, dwuprzewodowe

System jednofazowy, dwuprzewodowy w instalacji elektrycznej składa się z dwóch gorących przewodów otoczonych izolacją. W jego skład wchodzi również przewód neutralny i przewód uziemiający. System trójprzewodowy jest prawie zawsze używany w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych w Ameryce Północnej. Trzy przewody oddzielone są od siebie środkowo-otulonym przewodem neutralnym pobranym z uzwojenia wtórnego transformatora. Jednak system trójprzewodowy ma wadę – brak równowagi napięciowej.

System okablowania jednofazowego 240 V jest zwykle podłączony do dwubiegunowego MCB. Przewód neutralny jest wymagany dla każdego obwodu, natomiast biały przewód służy jako opcjonalny przewód neutralny. Przewód uziemiający jest zazwyczaj zielony z żółtym paskiem. Jednofazowe systemy okablowania są powszechnie stosowane w domach w USA i Kanadzie. Poniżej wymieniono niektóre korzyści wynikające z zastosowania okablowania jednofazowego w instalacji elektrycznej.

Trójfazowe systemy elektryczne

Istnieje kilka różnic pomiędzy jednofazowymi i trójfazowymi systemami elektrycznymi. Jednofazowe systemy elektryczne wykorzystują jednofazowy prąd zmienny, a systemy przemysłowe zazwyczaj wykorzystują prąd trójfazowy. Chociaż istnieją podobieństwa między tymi dwoma rodzajami systemów, różnią się one znacznie pod względem projektu koncepcyjnego i sposobu funkcjonowania. W obwodach prądu trójfazowego stosuje się zazwyczaj mniejsze przewody i bieżnie zbudowane specjalnie dla obwodów trójfazowych. Instalacja jest również bardziej prosta niż w przypadku okablowania jednofazowego.

Aby przeanalizować trójfazowy wektor napięcia, należy najpierw określić fazy systemu. Należy użyć metody składowych symetrycznych, zakładając, że faza „a” jest zwarta do przewodu neutralnego. Prąd uszkodzeniowy będzie płynął od fazy „a” do ziemi. Następnie należy podzielić wektor napięcia przez trzy, aby określić rezystancję pomiędzy każdą fazą a ziemią. Ten krok jest powtarzany dla wszystkich trzech faz systemu trójfazowego. Metoda składowej symetrycznej jest innym sposobem analizy niesymetrycznego prądu zwarcia.

Oprzewodowanie ukryte

Instalacja ukrytego okablowania rurowego nie jest tak prosta jak instalacja okablowania powierzchniowego. Rury przepustowe są łączone ze sobą za pomocą zacisków bazowych i pasków z 2 otworami. Przewody są układane w rurze osłonowej. Przewody są chronione przed zużyciem mechanicznym, ciepłem, wilgocią i parą. Conduit jest również tańszy niż konwencjonalne systemy okablowania. W dzisiejszych czasach jest bardziej popularny niż kiedykolwiek. Oto niektóre z jego zalet.

Przy instalowaniu rur przepustowych należy upewnić się, że średnica przewodu jest identyczna w całej linii. Rozmiar linii odgałęzień i punktów świetlnych musi być zgodny z linią podrzędną. Przewody muszą mieć klasę 650 V w przypadku gromadzenia się wody. Linia powinna być uziemiona po montażu. W miejsce rur stalowych stosuje się sztywną rurę izolowaną polietylenem. Jest ona elastyczna i podatna na zginanie.

Przewody magistralne

Przechodząc przez obiekty przemysłowe i handlowe, prawdopodobnie zobaczysz przewody magistralne. Kanały te przewodzą prąd i znajdują się pomiędzy transformatorem a głównym urządzeniem nadprądowym. Nie mają one ochrony przed transformatorami i często są instalowane na zewnątrz. Aby zapewnić wodoszczelność kanałów, muszą one mieć obudowę, która w naturalny sposób zrzuca wodę. Obudowa kanałów autobusowych powinna być zainstalowana w zacienionym miejscu, ale należy zainstalować otwory oddechowe, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Busway jest rodzajem prefabrykowanego systemu dystrybucji. Obudowy szynoprzewodów wykonane są najczęściej z metalu. Istnieje możliwość zakupu szyn zbiorczych różnych typów, w tym niesegregowanych, torowych i izolowanych powietrzem. Komponenty szyn zbiorczych obejmują szyny zbiorcze, osprzęt, obudowy i systemy izolowane. Firma CHINT produkuje komponenty i akcesoria elektryczne. W tym artykule opisane zostaną różne rodzaje szyn zbiorczych i ich zastosowania.

Typy instalacji elektrycznych

Istnieje kilka rodzajów instalacji elektrycznych: Jednofazowe, dwuprzewodowe, trójfazowe, przewody magistralne oraz przewody podtynkowe. Rodzaje instalacji elektrycznych różnią się w zależności od miejsca i rodzaju zastosowanego okablowania. Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach instalacji, czytaj dalej! Poniżej wymieniono główne rodzaje instalacji elektrycznych:

Systemy jednofazowe, dwuprzewodowe

System jednofazowy, dwuprzewodowy w instalacji elektrycznej składa się z dwóch gorących przewodów otoczonych izolacją. W jego skład wchodzi również przewód neutralny i przewód uziemiający. System trójprzewodowy jest prawie zawsze używany w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych w Ameryce Północnej. Trzy przewody oddzielone są od siebie środkowo-otulonym przewodem neutralnym pobranym z uzwojenia wtórnego transformatora. Jednak system trójprzewodowy ma wadę – brak równowagi napięciowej.

System okablowania jednofazowego 240 V jest zwykle podłączony do dwubiegunowego MCB. Przewód neutralny jest wymagany dla każdego obwodu, natomiast biały przewód służy jako opcjonalny przewód neutralny. Przewód uziemiający jest zazwyczaj zielony z żółtym paskiem. Jednofazowe systemy okablowania są powszechnie stosowane w domach w USA i Kanadzie. Poniżej wymieniono niektóre korzyści wynikające z zastosowania okablowania jednofazowego w instalacji elektrycznej.

Trójfazowe systemy elektryczne

Istnieje kilka różnic pomiędzy jednofazowymi i trójfazowymi systemami elektrycznymi. Jednofazowe systemy elektryczne wykorzystują jednofazowy prąd zmienny, a systemy przemysłowe zazwyczaj wykorzystują prąd trójfazowy. Chociaż istnieją podobieństwa między tymi dwoma rodzajami systemów, różnią się one znacznie pod względem projektu koncepcyjnego i sposobu funkcjonowania. W obwodach prądu trójfazowego stosuje się zazwyczaj mniejsze przewody i bieżnie zbudowane specjalnie dla obwodów trójfazowych. Instalacja jest również bardziej prosta niż w przypadku okablowania jednofazowego.

Aby przeanalizować trójfazowy wektor napięcia, należy najpierw określić fazy systemu. Należy użyć metody składowych symetrycznych, zakładając, że faza „a” jest zwarta do przewodu neutralnego. Prąd uszkodzeniowy będzie płynął od fazy „a” do ziemi. Następnie należy podzielić wektor napięcia przez trzy, aby określić rezystancję pomiędzy każdą fazą a ziemią. Ten krok jest powtarzany dla wszystkich trzech faz systemu trójfazowego. Metoda składowej symetrycznej jest innym sposobem analizy niesymetrycznego prądu zwarcia.

Oprzewodowanie ukryte

Instalacja ukrytego okablowania rurowego nie jest tak prosta jak instalacja okablowania powierzchniowego. Rury przepustowe są łączone ze sobą za pomocą zacisków bazowych i pasków z 2 otworami. Przewody są układane w rurze osłonowej. Przewody są chronione przed zużyciem mechanicznym, ciepłem, wilgocią i parą. Conduit jest również tańszy niż konwencjonalne systemy okablowania. W dzisiejszych czasach jest bardziej popularny niż kiedykolwiek. Oto niektóre z jego zalet.

Przy instalowaniu rur przepustowych należy upewnić się, że średnica przewodu jest identyczna w całej linii. Rozmiar linii odgałęzień i punktów świetlnych musi być zgodny z linią podrzędną. Przewody muszą mieć klasę 650 V w przypadku gromadzenia się wody. Linia powinna być uziemiona po montażu. W miejsce rur stalowych stosuje się sztywną rurę izolowaną polietylenem. Jest ona elastyczna i podatna na zginanie.

Przewody magistralne

Przechodząc przez obiekty przemysłowe i handlowe, prawdopodobnie zobaczysz przewody magistralne. Kanały te przewodzą prąd i znajdują się pomiędzy transformatorem a głównym urządzeniem nadprądowym. Nie mają one ochrony przed transformatorami i często są instalowane na zewnątrz. Aby zapewnić wodoszczelność kanałów, muszą one mieć obudowę, która w naturalny sposób zrzuca wodę. Obudowa kanałów autobusowych powinna być zainstalowana w zacienionym miejscu, ale należy zainstalować otwory oddechowe, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Busway jest rodzajem prefabrykowanego systemu dystrybucji. Obudowy szynoprzewodów wykonane są najczęściej z metalu. Istnieje możliwość zakupu szyn zbiorczych różnych typów, w tym niesegregowanych, torowych i izolowanych powietrzem. Komponenty szyn zbiorczych obejmują szyny zbiorcze, osprzęt, obudowy i systemy izolowane. Firma CHINT produkuje komponenty i akcesoria elektryczne. W tym artykule zostaną opisane różne rodzaje szyn zbiorczych i ich zastosowania.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top