Woda szklana do betonu – do czego służy?

Płynne szkło jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla zwykłego cementu portlandzkiego. Zapewnia warstwę ochronną na powierzchni betonu, która zmniejsza penetrację jonów chlorkowych i poprawia odporność na ścieranie. Dodatkowo, odpadowe szkło nadaje się do recyklingu i zmniejsza penetrację jonów chlorkowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym innowacyjnym materiale. Możesz pobrać pełny raport, aby uzyskać więcej szczegółów. Poznaj też plusy i minusy jego zastosowania w budownictwie.

Wyniki XRD potwierdzają wydajność i rozwój wytrzymałości szkła odpadowego jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego

Wyniki XRD szkła odpadowego jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego ujawniły, że jego skład chemiczny był w dużej mierze porównywalny ze składem materiału referencyjnego. Średnia średnica cząstek wahała się od 1,6 do 5 mm, przy odchyleniu standardowym 850 nm. Dla wszystkich zmierzonych próbek wykryto niski wskaźnik polidyspersyjności, co prawdopodobnie jest związane z funkcją korekcyjną światła laserowego padającego na cząstki. Wyniki XRD wskazują, że rozkład wielkości cząstek szkła mielonego (GP) był jednorodny, a niską wartość wykryto w 50% próbek. Dlatego dalsze perspektywiczne zastosowanie szkła odpadowego w produkcji cementu może być realne.

Wyniki XRD pokazują, że materiał wykazuje podobną strukturę do materiału odniesienia i wykazuje podobne właściwości wytrzymałościowe. Jego wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu była o 36% wyższa niż w przypadku 20% substytucji szkła odpadowego oraz o 24% wyższa niż w przypadku 50% substytucji odpadów marmurowych. Wytrzymałość betonu w 28 dniu była taka sama jak materiału referencyjnego. Wyniki wskazują, że ten nowy materiał będzie dobrym zamiennikiem zwykłego cementu portlandzkiego.

Krzemian sodu stosowany jest do tworzenia filmu ochronnego na powierzchni betonu

Krzemian sodu stosowany jest jako film ochronny na powierzchniach betonowych. Jest szeroko stosowany do usuwania pyłu z powierzchni betonowych oraz jako substancja szybkoschnąca. Nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Jego wysoka wydajność nie daje charakterystycznego połysku innych powłok. Szkło w płynie dostępne jest w pojemnikach od 500 ml do 10 litrów. Miesza się go osobno z wodą, a następnie nanosi na powierzchnię zgodnie z technologią wykończenia.

Może być nakładany pędzlem lub wałkiem. Nakłada się go w temperaturze od -20 stopni Celsjusza do +40°C. Płynne szkło ma długi okres przydatności do użycia. Pojedyncza warstwa płynnego szkła wytrzyma od pięciu do siedmiu lat, a nawet do dziesięciu lat, jeśli jest pomalowana polimerem. Może być nakładane zarówno na powierzchnie poziome, jak i pionowe i może być wałkowane warstwowo.

Zmniejsza przenikanie jonów chlorkowych

Zastosowanie proszku szklanego w betonie zmniejsza przenikanie jonów chlorkowych i zwiększa trwałość materiału. Jego wpływ na przepuszczalność chlorków potwierdza Schawrz i in. Wpływ proszku szklanego na przepuszczalność chlorków potwierdzono również porównując beton z klasą FFA i zmielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym. Badanie to dodatkowo wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania proszku szklanego w betonie.

W tym badaniu użyliśmy popiołu lotnego jako drobnego kruszywa do badania trwałości betonu o wysokiej zawartości soli chlorkowych. Oceniliśmy zdolność wiązania jonów chlorkowych przez mieszankę cementowo-szklaną za pomocą metody dyfuzji naturalnej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wykonano również pomiary porowatości próbek betonowych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyniki pokazały, że mieszanka cementu z wodą szklaną zmniejszyła ilość wolnych jonów chlorkowych aż o 40%, czyli znacznie mniej niż w przypadku betonu kontrolnego.

Poprawia odporność na ścieranie

Zastosowanie wody szklanej w betonie zwiększa jego odporność na ścieranie. Naukowcy odkryli, że materiał ten ma większą wytrzymałość na rozerwanie przy rozciąganiu niż beton ze standardowym kruszywem grubym. Ponadto woda szklana poprawia trwałość poprzez zwiększenie modułu sprężystości. Są to wszystkie przydatne metryki w projektowaniu betonu. Ale jak woda szklana może poprawić odporność betonu na ścieranie? Przyjrzyjmy się, jak to działa.

Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie jest ważne dla wodoszczelności. Jednocześnie materiał ten powinien być odporny na ścieranie mechaniczne. Włókna dodane do betonu mogą zwiększyć jego odporność. W jednym z badań włókna bazaltowe znacznie zwiększyły odporność kompozytu na ścieranie. I te wyniki są zgodne z innymi badaniami, które pokazują korzystny wpływ wody szklanej na beton.

Zmniejsza emisję CO2

Firmy znajdują coraz więcej sposobów na zmniejszenie emisji CO2 za pomocą betonu. Jednym ze sposobów jest sekwestracja dwutlenku węgla w betonie, czyli woda szklana. Naukowcy odkryli, że woda szklana może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 50 procent. Metoda CarbonCure polega na wstrzyknięciu dwutlenku węgla do mieszanki betonowej w trakcie produkcji materiału. Dwutlenek węgla chemicznie wiąże się z betonem i zwiększa jego wytrzymałość na ściskanie. Każdy funt węgla wstrzyknięty do betonu pomaga zmniejszyć jego ślad węglowy netto.

Badacze z MSU College of Engineering wykazali, że szklana woda może poprawić trwałość betonu. Wyższa absorpcja wody prowadzi do pogorszenia stanu i wysokiego prawdopodobieństwa działania mrozu i odwilży. Absorpcję wody przez beton z różnymi proporcjami szkła odpadowego można zobaczyć na rysunku 15. Po wprowadzeniu 20% szkła odpadowego, beton wykazuje najmniejszą absorpcję wody w porównaniu z mieszanką referencyjną.

Woda szklana do betonu – do czego służy?

Płynne szkło jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla zwykłego cementu portlandzkiego. Zapewnia na powierzchni betonu warstwę ochronną, która zmniejsza penetrację jonów chlorkowych i poprawia odporność na ścieranie. Dodatkowo szkło odpadowe nadaje się do recyklingu i zmniejsza penetrację jonów chlorkowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym innowacyjnym materiale. Możesz pobrać pełny raport, aby uzyskać więcej szczegółów. Poznaj też plusy i minusy jego zastosowania w budownictwie.

Wyniki XRD potwierdzają wydajność i rozwój wytrzymałości szkła odpadowego jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego

Wyniki XRD szkła odpadowego jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego ujawniły, że jego skład chemiczny był w dużej mierze porównywalny ze składem materiału referencyjnego. Średnia średnica cząstek wahała się od 1,6 do 5 mm, przy odchyleniu standardowym 850 nm. Dla wszystkich zmierzonych próbek wykryto niski wskaźnik polidyspersyjności, co prawdopodobnie jest związane z funkcją korekcyjną światła laserowego padającego na cząstki. Wyniki XRD wskazują, że rozkład wielkości cząstek szkła mielonego (GP) był jednorodny, a niską wartość wykryto w 50% próbek. Dlatego dalsze perspektywiczne zastosowanie szkła odpadowego w produkcji cementu może być realne.

Wyniki XRD pokazują, że materiał wykazuje podobną strukturę do materiału odniesienia i wykazuje podobne właściwości wytrzymałościowe. Jego wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu była o 36% wyższa niż w przypadku 20% substytucji szkła odpadowego oraz o 24% wyższa niż w przypadku 50% substytucji odpadów marmurowych. Wytrzymałość betonu w 28 dniu była taka sama jak materiału referencyjnego. Wyniki wskazują, że ten nowy materiał będzie dobrym zamiennikiem zwykłego cementu portlandzkiego.

Krzemian sodu stosowany jest do tworzenia filmu ochronnego na powierzchni betonu

Krzemian sodu stosowany jest jako film ochronny na powierzchniach betonowych. Jest szeroko stosowany do usuwania pyłu z powierzchni betonowych oraz jako substancja szybkoschnąca. Nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Jego wysoka wydajność nie daje charakterystycznego połysku innych powłok. Szkło w płynie dostępne jest w pojemnikach od 500 ml do 10 litrów. Miesza się go osobno z wodą, a następnie nanosi na powierzchnię zgodnie z technologią wykończenia.

Może być nakładany pędzlem lub wałkiem. Nakłada się go w temperaturze od -20 stopni Celsjusza do +40°C. Płynne szkło ma długi okres przydatności do użycia. Pojedyncza warstwa płynnego szkła wytrzyma od pięciu do siedmiu lat, a nawet do dziesięciu lat, jeśli jest pomalowana polimerem. Może być nakładane zarówno na powierzchnie poziome, jak i pionowe i może być wałkowane warstwowo.

Zmniejsza przenikanie jonów chlorkowych

Zastosowanie proszku szklanego w betonie zmniejsza przenikanie jonów chlorkowych i zwiększa trwałość materiału. Jego wpływ na przepuszczalność chlorków potwierdza Schawrz i in. Wpływ proszku szklanego na przepuszczalność chlorków potwierdzono również porównując beton z klasą FFA i zmielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym. Badanie to dodatkowo wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania proszku szklanego w betonie.

W tym badaniu użyliśmy popiołu lotnego jako drobnego kruszywa do badania trwałości betonu o wysokiej zawartości soli chlorkowych. Oceniliśmy zdolność wiązania jonów chlorkowych przez mieszankę cementowo-szklaną za pomocą metody dyfuzji naturalnej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wykonano również pomiary porowatości próbek betonowych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyniki pokazały, że mieszanka cementu z wodą szklaną zmniejszyła ilość wolnych jonów chlorkowych aż o 40%, czyli znacznie mniej niż w przypadku betonu kontrolnego.

Poprawia odporność na ścieranie

Zastosowanie wody szklanej w betonie zwiększa jego odporność na ścieranie. Naukowcy odkryli, że materiał ten ma większą wytrzymałość na rozerwanie przy rozciąganiu niż beton ze standardowym kruszywem grubym. Ponadto woda szklana poprawia trwałość poprzez zwiększenie modułu sprężystości. Są to wszystkie przydatne metryki w projektowaniu betonu. Ale jak woda szklana może poprawić odporność betonu na ścieranie? Przyjrzyjmy się, jak to działa.

Zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie jest ważne dla wodoszczelności. Jednocześnie materiał ten powinien być odporny na ścieranie mechaniczne. Włókna dodane do betonu mogą zwiększyć jego odporność. W jednym z badań włókna bazaltowe znacznie zwiększyły odporność kompozytu na ścieranie. I te wyniki są zgodne z innymi badaniami, które pokazują korzystny wpływ wody szklanej na beton.

Zmniejsza emisję CO2

Firmy znajdują coraz więcej sposobów na zmniejszenie emisji CO2 za pomocą betonu. Jednym ze sposobów jest sekwestracja dwutlenku węgla w betonie, czyli woda szklana. Naukowcy odkryli, że woda szklana może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 50 procent. Metoda CarbonCure polega na wstrzyknięciu dwutlenku węgla do mieszanki betonowej w trakcie produkcji materiału. Dwutlenek węgla chemicznie wiąże się z betonem i zwiększa jego wytrzymałość na ściskanie. Każdy funt węgla wstrzyknięty do betonu pomaga zmniejszyć jego ślad węglowy netto.

Badacze z MSU College of Engineering wykazali, że szklana woda może poprawić trwałość betonu. Wyższa absorpcja wody prowadzi do pogorszenia stanu i wysokiego prawdopodobieństwa działania mrozu i odwilży. Absorpcję wody przez beton z różnymi proporcjami szkła odpadowego można zobaczyć na rysunku 15. Po wprowadzeniu 20% szkła odpadowego, beton wykazuje najmniejszą absorpcję wody w porównaniu z mieszanką referencyjną.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top