Studnia wiercona czy kopana – woda zdatna do picia?

Studnia wiercona vs. studnia kopana: Która z nich jest bardziej bezpieczna? Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze pomiędzy tymi dwoma rodzajami studni. Studnia wiercona zazwyczaj penetruje tylko płytkie, opadające lustro wody, które jest oddzielone od większej warstwy wodonośnej znajdującej się poniżej. Ponieważ poziom wody w okolicy zmienia się sezonowo, poziom wody w studni kopanej również będzie się wahał. Nowoczesne płytkie studnie są zazwyczaj kopane przy użyciu urządzeń mechanicznych i wykładane betonowymi płytkami. Ponieważ mogą one sięgać głębiej niż studnie kopane ręcznie, nowoczesne płytkie studnie są generalnie lepszą opcją dla stałego zaopatrzenia w wodę.

Sztuczne studnie kopane

Są pewne ograniczenia w studniach kopanych ręcznie, w tym brak tlenu w otworze. Mają one również tendencję do budowania w czasie suchej pogody, kiedy gleba jest mniej narażona na zapadanie się podczas wykopów. Mimo, że są efektywnym źródłem wody, studnie wiercone ręcznie nie mają takich samych zalet jak studnie wiercone. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad studni wykopanych ręcznie.

W celu uczynienia studni wykopanych ręcznie bezpieczniejszymi, ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem. Betonowe pierścienie są zazwyczaj wstępnie odlewane w studni wykopanej ręcznie i służą jako trwała okładzina boków. Ochronę mogą stanowić również pionowe deski drewniane wsparte na stalowych pierścieniach. Na poziomie gruntu należy zainstalować ciężką, bezpieczną pokrywę, którą należy okresowo sprawdzać. Nikt nie powinien wchodzić do studni bez uprzęży bezpieczeństwa.

Sztuki wiercone

Jedną z metod zaopatrzenia w wodę jest wiercenie studni. Studnie wiercone mają zwykle ponad 100 stóp głębokości i oferują maksymalną filtrację gruntu, zapewniając najczystszą jakość wody. W Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów gospodarstw domowych polega na wodzie ze studni. Woda ze studni jest bezpieczna i wygodna. Często do wykopania studni używa się narzędzi ręcznych, ale bardziej zaawansowane techniki mogą wymagać wiercenia w głąb skały macierzystej.

Sztuczne studnie napędzane są stosunkowo niedrogie, ale ograniczają się do obszarów blisko powierzchni. Zazwyczaj składają się one ze stalowego punktu przymocowanego do perforowanej rury, sztywnego ekranu i sekcji stałej rury. Aby wykonać studnię wierconą, konstruktor wykopuje ponadwymiarowy otwór, wbija zespół w ziemię i wlewa uszczelnienie do otworu. Studnie wiercone są zazwyczaj budowane za pomocą sprzętu do wiercenia studni, który jest połączeniem wiertarki obrotowej i narzędzia kablowego.

Płytkie studnie

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunku za wodę i wykorzystanie mniejszej ilości wody pitnej jest instalacja płytkiej studni. Te studnie mogą zapewnić wodę niepotencjalną do podlewania krajobrazu. Jednak ta woda nie może być używana do picia lub do wewnętrznych potrzeb gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podlewania. Zasady zakładania płytkiej studni zależą od ilości używanej wody i lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Płytka studnia jest budowana na głębokości około 50 stóp, powyżej leżącej pod nią skały macierzystej. Jej lokalizacja zależy od rodzaju gleby. Najlepszym rodzajem geologii jest piaszczysty żwir. Piasek i żwir są dobrymi źródłami wody pitnej. Piasek najlepiej nadaje się do płytkich studni, ponieważ jest lżejszy. Po umieszczeniu studni przez wiertacza, w studni umieszczana jest jedno- lub dwucalowa rura zwana obudową. Sito umieszczone na jednym końcu obudowy zatrzymuje piasek i żwir.

Bezpieczeństwo studni kopanych ręcznie

Bliskość studni kopanych ręcznie do źródeł zanieczyszczeń, problemy konstrukcyjne i higieniczne są głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody ze studni samowystarczalnych. W pracy przedstawiono doświadczenia z oceny bezpieczeństwa studni ręcznie kopanych w Abeokuta w Nigerii, które obejmowały 99 próbek. Autorzy opisują jakościowe oceny ryzyka, które są wykorzystywane do opracowania planów bezpieczeństwa wody w kraju. Identyfikują 16 niebezpiecznych zdarzeń i określają 21 przyczyn.

Na Haiti istnieje ograniczona liczba bezpiecznych źródeł wody. Studnie kopane ręcznie zapewniają większość potrzeb gospodarstw domowych w zakresie wody pitnej. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w Szpitalu Alberta Schweitzera w Deschapelles na Haiti zbadano 35 ręcznie wykopanych studni, aby ustalić, czy można z nich bezpiecznie korzystać. Próbki wody zostały zbadane na obecność Escherichia coli i bakterii kałowych przy użyciu metody IDEXX Colilert-18. Ogólnie rzecz biorąc, 89 procent badanych próbek przekroczyło normę WHO wynoszącą 1,0 jednostki tworzącej kolonię E. coli na 100 ml, co czyni je niebezpiecznymi do picia.

Zagrożenia zdrowotne związane z piciem wody ze studni wykopanych ręcznie

W Afryce Subsaharyjskiej badania wykazały, że źródła wód gruntowych są często zanieczyszczone odchodami ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ponieważ studnie kopane ręcznie nie posiadają odpowiednich urządzeń sanitarnych, są bardziej narażone na ryzyko skażenia niż otwory wiertnicze. Ponadto, nie ma gwarancji, że studnie wykopane ręcznie są bezpieczne do picia. Jakie są więc zagrożenia dla zdrowia związane z piciem wody ze studni kopanych?

Do oceny jakości bakteriologicznej wykorzystano próbki wody z 11 studni kopanych i dwóch otworów wiertniczych. Każda próbka zawierała 250 mL wody ze źródła. Do przesiewania każdej próbki użyto filtra octanu celulozy o średnicy 0,45 um. Następnie użyto płytki agarowej Chromocult do policzenia liczby znalezionych kolonii Escherichia coli. Wyniki były bardzo spójne i potwierdziły hipotezę, że woda ze studni wierconej ręcznie nie jest bezpieczna do picia.

Drilled Vs. Dug Well – Drinkable Water?

Drilled vs. Dug well: Która z nich jest bardziej bezpieczna? Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze pomiędzy tymi dwoma typami. Studnia wiercona zazwyczaj penetruje tylko płytkie, opadające lustro wody, które jest oddzielone od większej warstwy wodonośnej znajdującej się poniżej. Ponieważ poziom wody w okolicy zmienia się sezonowo, poziom wody w studni kopanej również będzie się wahał. Nowoczesne płytkie studnie są zazwyczaj kopane przy użyciu urządzeń mechanicznych i wykładane betonowymi płytkami. Ponieważ mogą one sięgać głębiej niż studnie kopane ręcznie, nowoczesne płytkie studnie są generalnie lepszą opcją dla stałego zaopatrzenia w wodę.

Sztuczne studnie kopane

Są pewne ograniczenia w studniach kopanych ręcznie, w tym brak tlenu w otworze. Mają one również tendencję do budowania w czasie suchej pogody, kiedy gleba jest mniej narażona na zapadanie się podczas wykopów. Mimo, że są efektywnym źródłem wody, studnie wiercone ręcznie nie mają takich samych zalet jak studnie wiercone. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad studni wykopanych ręcznie.

W celu uczynienia studni wykopanych ręcznie bezpieczniejszymi, ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem. Betonowe pierścienie są zazwyczaj wstępnie odlewane w studni wykopanej ręcznie i służą jako trwała okładzina boków. Ochronę mogą stanowić również pionowe deski drewniane wsparte na stalowych pierścieniach. Na poziomie gruntu należy zainstalować ciężką, bezpieczną pokrywę, którą należy okresowo sprawdzać. Nikt nie powinien wchodzić do studni bez uprzęży bezpieczeństwa.

Sztuki wiercone

Jedną z metod zaopatrzenia w wodę jest wiercenie studni. Studnie wiercone mają zwykle ponad 100 stóp głębokości i oferują maksymalną filtrację gruntu, zapewniając najczystszą jakość wody. W Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów gospodarstw domowych polega na wodzie ze studni. Woda ze studni jest bezpieczna i wygodna. Często do wykopania studni używa się narzędzi ręcznych, ale bardziej zaawansowane techniki mogą wymagać wiercenia w głąb skały macierzystej.

Sztuczne studnie napędzane są stosunkowo niedrogie, ale ograniczają się do obszarów blisko powierzchni. Zazwyczaj składają się one ze stalowego punktu przymocowanego do perforowanej rury, sztywnego ekranu i sekcji stałej rury. Aby wykonać studnię wierconą, konstruktor wykopuje ponadwymiarowy otwór, wbija zespół w ziemię i wlewa uszczelnienie do otworu. Studnie wiercone są zazwyczaj budowane za pomocą sprzętu do wiercenia studni, który jest połączeniem wiertarki obrotowej i narzędzia kablowego.

Płytkie studnie

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunku za wodę i wykorzystanie mniejszej ilości wody pitnej jest instalacja płytkiej studni. Te studnie mogą zapewnić wodę niepotencjalną do podlewania krajobrazu. Jednak ta woda nie może być używana do picia lub do wewnętrznych potrzeb gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podlewania. Zasady zakładania płytkiej studni zależą od ilości używanej wody i lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Płytka studnia jest budowana na głębokości około 50 stóp, powyżej leżącej pod nią skały macierzystej. Jej lokalizacja zależy od rodzaju gleby. Najlepszym rodzajem geologii jest piaszczysty żwir. Piasek i żwir są dobrymi źródłami wody pitnej. Piasek najlepiej nadaje się do płytkich studni, ponieważ jest lżejszy. Po umieszczeniu studni przez wiertacza, w studni umieszczana jest jedno- lub dwucalowa rura zwana obudową. Sito umieszczone na jednym końcu obudowy zatrzymuje piasek i żwir.

Bezpieczeństwo studni kopanych ręcznie

Bliskość studni kopanych ręcznie do źródeł zanieczyszczeń, problemy konstrukcyjne i higieniczne są głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody ze studni samowystarczalnych. W pracy przedstawiono doświadczenia z oceny bezpieczeństwa studni ręcznie kopanych w Abeokuta w Nigerii, które obejmowały 99 próbek. Autorzy opisują jakościowe oceny ryzyka, które są wykorzystywane do opracowania planów bezpieczeństwa wody w kraju. Identyfikują 16 niebezpiecznych zdarzeń i określają 21 przyczyn.

Na Haiti istnieje ograniczona liczba bezpiecznych źródeł wody. Studnie kopane ręcznie zapewniają większość potrzeb gospodarstw domowych w zakresie wody pitnej. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w Szpitalu Alberta Schweitzera w Deschapelles na Haiti zbadano 35 ręcznie wykopanych studni, aby ustalić, czy można z nich bezpiecznie korzystać. Próbki wody zostały zbadane na obecność Escherichia coli i bakterii kałowych przy użyciu metody IDEXX Colilert-18. Ogólnie rzecz biorąc, 89 procent badanych próbek przekroczyło normę WHO wynoszącą 1,0 jednostki tworzącej kolonię E. coli na 100 ml, co czyni je niebezpiecznymi do picia.

Zagrożenia zdrowotne związane z piciem wody ze studni wykopanych ręcznie

W Afryce Subsaharyjskiej badania wykazały, że źródła wód gruntowych są często zanieczyszczone odchodami ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ponieważ studnie kopane ręcznie nie posiadają odpowiednich urządzeń sanitarnych, są bardziej narażone na ryzyko skażenia niż otwory wiertnicze. Ponadto, nie ma gwarancji, że studnie wykopane ręcznie są bezpieczne do picia. Jakie są więc zagrożenia dla zdrowia związane z piciem wody ze studni kopanych?

Do oceny jakości bakteriologicznej wykorzystano próbki wody z 11 studni kopanych i dwóch otworów wiertniczych. Każda próbka zawierała 250 mL wody ze źródła. Do przesiewania każdej próbki użyto filtra octanu celulozy o średnicy 0,45 um. Następnie użyto płytki agarowej Chromocult do policzenia liczby znalezionych kolonii Escherichia coli. Wyniki były bardzo spójne i potwierdziły hipotezę, że woda ze studni wierconej ręcznie nie jest bezpieczna do picia.

Drilled Vs. Dug Well – Drinkable Water?

Drilled vs. Dug well: Która z nich jest bardziej bezpieczna? Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze pomiędzy tymi dwoma typami. Studnia wiercona zazwyczaj penetruje tylko płytkie, opadające lustro wody, które jest oddzielone od większej warstwy wodonośnej znajdującej się poniżej. Ponieważ poziom wody w okolicy zmienia się sezonowo, poziom wody w studni kopanej również będzie się wahał. Nowoczesne płytkie studnie są zazwyczaj kopane przy użyciu urządzeń mechanicznych i wykładane betonowymi płytkami. Ponieważ mogą one sięgać głębiej niż studnie kopane ręcznie, nowoczesne płytkie studnie są generalnie lepszą opcją dla stałego zaopatrzenia w wodę.

Sztuczne studnie kopane

Są pewne ograniczenia w studniach kopanych ręcznie, w tym brak tlenu w otworze. Mają one również tendencję do budowania w czasie suchej pogody, kiedy gleba jest mniej narażona na zapadanie się podczas wykopów. Mimo, że są efektywnym źródłem wody, studnie wiercone ręcznie nie mają takich samych zalet jak studnie wiercone. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad studni wykopanych ręcznie.

W celu uczynienia studni wykopanych ręcznie bezpieczniejszymi, ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem. Betonowe pierścienie są zazwyczaj wstępnie odlewane w studni wykopanej ręcznie i służą jako trwała okładzina boków. Ochronę mogą stanowić również pionowe deski drewniane wsparte na stalowych pierścieniach. Na poziomie gruntu należy zainstalować ciężką, bezpieczną pokrywę, którą należy okresowo sprawdzać. Nikt nie powinien wchodzić do studni bez uprzęży bezpieczeństwa.

Sztuki wiercone

Jedną z metod zaopatrzenia w wodę jest wiercenie studni. Studnie wiercone mają zwykle ponad 100 stóp głębokości i oferują maksymalną filtrację gruntu, zapewniając najczystszą jakość wody. W Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów gospodarstw domowych polega na wodzie ze studni. Woda ze studni jest bezpieczna i wygodna. Często do wykopania studni używa się narzędzi ręcznych, ale bardziej zaawansowane techniki mogą wymagać wiercenia w głąb skały macierzystej.

Sztuczne studnie napędzane są stosunkowo niedrogie, ale ograniczają się do obszarów blisko powierzchni. Zazwyczaj składają się one ze stalowego punktu przymocowanego do perforowanej rury, sztywnego ekranu i sekcji stałej rury. Aby wykonać studnię wierconą, konstruktor wykopuje ponadwymiarowy otwór, wbija zespół w ziemię i wlewa uszczelnienie do otworu. Studnie wiercone są zazwyczaj budowane za pomocą sprzętu do wiercenia studni, który jest połączeniem wiertarki obrotowej i narzędzia kablowego.

Płytkie studnie

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunku za wodę i wykorzystanie mniejszej ilości wody pitnej jest instalacja płytkiej studni. Te studnie mogą zapewnić wodę niepotencjalną do podlewania krajobrazu. Jednak ta woda nie może być używana do picia lub do wewnętrznych potrzeb gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podlewania. Zasady zakładania płytkiej studni zależą od ilości używanej wody i lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Płytka studnia jest budowana na głębokości około 50 stóp, powyżej leżącej pod nią skały macierzystej. Jej lokalizacja zależy od rodzaju gleby. Najlepszym rodzajem geologii jest piaszczysty żwir. Piasek i żwir są dobrymi źródłami wody pitnej. Piasek najlepiej nadaje się do płytkich studni, ponieważ jest lżejszy. Po umieszczeniu studni przez wiertacza, w studni umieszczana jest jedno- lub dwucalowa rura zwana obudową. Sito umieszczone na jednym końcu obudowy zatrzymuje piasek i żwir.

Bezpieczeństwo studni kopanych ręcznie

Bliskość studni kopanych ręcznie do źródeł zanieczyszczeń, problemy konstrukcyjne i higieniczne są głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody ze studni samowystarczalnych. W pracy przedstawiono doświadczenia z oceny bezpieczeństwa studni ręcznie kopanych w Abeokuta w Nigerii, które obejmowały 99 próbek. Autorzy opisują jakościowe oceny ryzyka, które są wykorzystywane do opracowania planów bezpieczeństwa wody w kraju. Identyfikują 16 niebezpiecznych zdarzeń i określają 21 przyczyn.

Na Haiti istnieje ograniczona liczba bezpiecznych źródeł wody. Studnie kopane ręcznie zapewniają większość potrzeb gospodarstw domowych w zakresie wody pitnej. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w Szpitalu Alberta Schweitzera w Deschapelles na Haiti zbadano 35 ręcznie wykopanych studni, aby ustalić, czy można z nich bezpiecznie korzystać. Próbki wody zostały zbadane na obecność Escherichia coli i bakterii kałowych przy użyciu metody IDEXX Colilert-18. Ogólnie rzecz biorąc, 89 procent badanych próbek przekroczyło normę WHO wynoszącą 1,0 jednostki tworzącej kolonię E. coli na 100 ml, co czyni je niebezpiecznymi do picia.

Zagrożenia zdrowotne związane z piciem wody ze studni wykopanych ręcznie

W Afryce Subsaharyjskiej badania wykazały, że źródła wód gruntowych są często zanieczyszczone odchodami ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ponieważ studnie kopane ręcznie nie posiadają odpowiednich urządzeń sanitarnych, są bardziej narażone na ryzyko skażenia niż otwory wiertnicze. Ponadto, nie ma gwarancji, że studnie wykopane ręcznie są bezpieczne do picia. Jakie są więc zagrożenia dla zdrowia związane z piciem wody ze studni kopanych?

Do oceny jakości bakteriologicznej wykorzystano próbki wody z 11 studni kopanych i dwóch otworów wiertniczych. Każda próbka zawierała 250 mL wody ze źródła. Do przesiewania każdej próbki użyto filtra octanu celulozy o średnicy 0,45 um. Następnie użyto płytki agarowej Chromocult do policzenia liczby znalezionych kolonii Escherichia coli. Wyniki były bardzo spójne i potwierdziły hipotezę, że woda ze studni wierconej ręcznie nie jest bezpieczna do picia.

Drilled Vs. Dug Well – Drinkable Water?

Drilled vs. Dug well: Która z nich jest bardziej bezpieczna? Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze pomiędzy tymi dwoma typami. Studnia wiercona zazwyczaj penetruje tylko płytkie, opadające lustro wody, które jest oddzielone od większej warstwy wodonośnej znajdującej się poniżej. Ponieważ poziom wody w okolicy zmienia się sezonowo, poziom wody w studni kopanej również będzie się wahał. Nowoczesne płytkie studnie są zazwyczaj kopane przy użyciu urządzeń mechanicznych i wykładane betonowymi płytkami. Ponieważ mogą one sięgać głębiej niż studnie kopane ręcznie, nowoczesne płytkie studnie są generalnie lepszą opcją dla stałego zaopatrzenia w wodę.

Sztuczne studnie kopane

Są pewne ograniczenia w studniach kopanych ręcznie, w tym brak tlenu w otworze. Mają one również tendencję do budowania w czasie suchej pogody, kiedy gleba jest mniej narażona na zapadanie się podczas wykopów. Mimo, że są efektywnym źródłem wody, studnie wiercone ręcznie nie mają takich samych zalet jak studnie wiercone. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad studni wykopanych ręcznie.

W celu uczynienia studni wykopanych ręcznie bezpieczniejszymi, ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem. Betonowe pierścienie są zazwyczaj wstępnie odlewane w studni wykopanej ręcznie i służą jako trwała okładzina boków. Ochronę mogą stanowić również pionowe deski drewniane wsparte na stalowych pierścieniach. Na poziomie gruntu należy zainstalować ciężką, bezpieczną pokrywę, którą należy okresowo sprawdzać. Nikt nie powinien wchodzić do studni bez uprzęży bezpieczeństwa.

Sztuki wiercone

Jedną z metod zaopatrzenia w wodę jest wiercenie studni. Studnie wiercone mają zwykle ponad 100 stóp głębokości i oferują maksymalną filtrację gruntu, zapewniając najczystszą jakość wody. W Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów gospodarstw domowych polega na wodzie ze studni. Woda ze studni jest bezpieczna i wygodna. Często do wykopania studni używa się narzędzi ręcznych, ale bardziej zaawansowane techniki mogą wymagać wiercenia w głąb skały macierzystej.

Sztuczne studnie napędzane są stosunkowo niedrogie, ale ograniczają się do obszarów blisko powierzchni. Zazwyczaj składają się one ze stalowego punktu przymocowanego do perforowanej rury, sztywnego ekranu i sekcji stałej rury. Aby wykonać studnię wierconą, konstruktor wykopuje ponadwymiarowy otwór, wbija zespół w ziemię i wlewa uszczelnienie do otworu. Studnie wiercone są zazwyczaj budowane za pomocą sprzętu do wiercenia studni, który jest połączeniem wiertarki obrotowej i narzędzia kablowego.

Płytkie studnie

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunku za wodę i wykorzystanie mniejszej ilości wody pitnej jest instalacja płytkiej studni. Te studnie mogą zapewnić wodę niepotencjalną do podlewania krajobrazu. Jednak ta woda nie może być używana do picia lub do wewnętrznych potrzeb gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podlewania. Zasady zakładania płytkiej studni zależą od ilości używanej wody i lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Płytka studnia jest budowana na głębokości około 50 stóp, powyżej leżącej pod nią skały macierzystej. Jej lokalizacja zależy od rodzaju gleby. Najlepszym rodzajem geologii jest piaszczysty żwir. Piasek i żwir są dobrymi źródłami wody pitnej. Piasek najlepiej nadaje się do płytkich studni, ponieważ jest lżejszy. Po umieszczeniu studni przez wiertacza, w studni umieszczana jest jedno- lub dwucalowa rura zwana obudową. Sito umieszczone na jednym końcu obudowy zatrzymuje piasek i żwir.

Bezpieczeństwo studni kopanych ręcznie

Bliskość studni kopanych ręcznie do źródeł zanieczyszczeń, problemy konstrukcyjne i higieniczne są głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody ze studni samowystarczalnych. W pracy przedstawiono doświadczenia z oceny bezpieczeństwa studni ręcznie kopanych w Abeokuta w Nigerii, które obejmowały 99 próbek. Autorzy opisują jakościowe oceny ryzyka, które są wykorzystywane do opracowania planów bezpieczeństwa wody w kraju. Identyfikują 16 niebezpiecznych zdarzeń i określają 21 przyczyn.

Na Haiti istnieje ograniczona liczba bezpiecznych źródeł wody. Studnie kopane ręcznie zapewniają większość potrzeb gospodarstw domowych w zakresie wody pitnej. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w Szpitalu Alberta Schweitzera w Deschapelles na Haiti zbadano 35 ręcznie wykopanych studni, aby ustalić, czy można z nich bezpiecznie korzystać. Próbki wody zostały zbadane na obecność Escherichia coli i bakterii kałowych przy użyciu metody IDEXX Colilert-18. Ogólnie rzecz biorąc, 89 procent badanych próbek przekroczyło normę WHO wynoszącą 1,0 jednostki tworzącej kolonię E. coli na 100 ml, co czyni je niebezpiecznymi do picia.

Zagrożenia zdrowotne związane z piciem wody ze studni wykopanych ręcznie

W Afryce Subsaharyjskiej badania wykazały, że źródła wód gruntowych są często zanieczyszczone odchodami ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ponieważ studnie kopane ręcznie nie posiadają odpowiednich urządzeń sanitarnych, są bardziej narażone na ryzyko skażenia niż otwory wiertnicze. Ponadto, nie ma gwarancji, że studnie wykopane ręcznie są bezpieczne do picia. Jakie są więc zagrożenia dla zdrowia związane z piciem wody ze studni kopanych?

Do oceny jakości bakteriologicznej wykorzystano próbki wody z 11 studni kopanych i dwóch otworów wiertniczych. Każda próbka zawierała 250 mL wody ze źródła. Do przesiewania każdej próbki użyto filtra octanu celulozy o średnicy 0,45 um. Następnie użyto płytki agarowej Chromocult do policzenia liczby znalezionych kolonii Escherichia coli. Wyniki były bardzo spójne i potwierdziły hipotezę, że woda ze studni wierconej ręcznie nie jest bezpieczna do picia.

Drilled Vs. Dug Well – Drinkable Water?

Drilled vs. Dug well: Która z nich jest bardziej bezpieczna? Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć przy wyborze pomiędzy tymi dwoma typami. Studnia wiercona zazwyczaj penetruje tylko płytkie, opadające lustro wody, które jest oddzielone od większej warstwy wodonośnej znajdującej się poniżej. Ponieważ poziom wody w okolicy zmienia się sezonowo, poziom wody w studni kopanej również będzie się wahał. Nowoczesne płytkie studnie są zazwyczaj kopane przy użyciu urządzeń mechanicznych i wykładane betonowymi płytkami. Ponieważ mogą one sięgać głębiej niż studnie kopane ręcznie, nowoczesne płytkie studnie są generalnie lepszą opcją dla stałego zaopatrzenia w wodę.

Sztuczne studnie kopane

Są pewne ograniczenia w studniach kopanych ręcznie, w tym brak tlenu w otworze. Mają one również tendencję do budowania w czasie suchej pogody, kiedy gleba jest mniej narażona na zapadanie się podczas wykopów. Mimo, że są efektywnym źródłem wody, studnie wiercone ręcznie nie mają takich samych zalet jak studnie wiercone. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad studni wykopanych ręcznie.

W celu uczynienia studni wykopanych ręcznie bezpieczniejszymi, ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem. Betonowe pierścienie są zazwyczaj wstępnie odlewane w studni wykopanej ręcznie i służą jako trwała okładzina boków. Ochronę mogą stanowić również pionowe deski drewniane wsparte na stalowych pierścieniach. Na poziomie gruntu należy zainstalować ciężką, bezpieczną pokrywę, którą należy okresowo sprawdzać. Nikt nie powinien wchodzić do studni bez uprzęży bezpieczeństwa.

Sztuki wiercone

Jedną z metod zaopatrzenia w wodę jest wiercenie studni. Studnie wiercone mają zwykle ponad 100 stóp głębokości i oferują maksymalną filtrację gruntu, zapewniając najczystszą jakość wody. W Stanach Zjednoczonych ponad 12 milionów gospodarstw domowych polega na wodzie ze studni. Woda ze studni jest bezpieczna i wygodna. Często do wykopania studni używa się narzędzi ręcznych, ale bardziej zaawansowane techniki mogą wymagać wiercenia w głąb skały macierzystej.

Sztuczne studnie napędzane są stosunkowo niedrogie, ale ograniczają się do obszarów blisko powierzchni. Zazwyczaj składają się one ze stalowego punktu przymocowanego do perforowanej rury, sztywnego ekranu i sekcji stałej rury. Aby wykonać studnię wierconą, konstruktor wykopuje ponadwymiarowy otwór, wbija zespół w ziemię i wlewa uszczelnienie do otworu. Studnie wiercone są zazwyczaj budowane za pomocą sprzętu do wiercenia studni, który jest połączeniem wiertarki obrotowej i narzędzia kablowego.

Płytkie studnie

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunku za wodę i wykorzystanie mniejszej ilości wody pitnej jest instalacja płytkiej studni. Te studnie mogą zapewnić wodę niepotencjalną do podlewania krajobrazu. Jednak ta woda nie może być używana do picia lub do wewnętrznych potrzeb gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podlewania. Zasady zakładania płytkiej studni zależą od ilości używanej wody i lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Płytka studnia jest budowana na głębokości około 50 stóp, powyżej leżącej pod nią skały macierzystej. Jej lokalizacja zależy od rodzaju gleby. Najlepszym rodzajem geologii jest piaszczysty żwir. Piasek i żwir są dobrymi źródłami wody pitnej. Piasek najlepiej nadaje się do płytkich studni, ponieważ jest lżejszy. Po umieszczeniu studni przez wiertacza, w studni umieszczana jest jedno- lub dwucalowa rura zwana obudową. Sito umieszczone na jednym końcu obudowy zatrzymuje piasek i żwir.

Bezpieczeństwo studni kopanych ręcznie

Bliskość studni kopanych ręcznie do źródeł zanieczyszczeń, problemy konstrukcyjne i higieniczne są głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wody ze studni samowystarczalnych. W pracy przedstawiono doświadczenia z oceny bezpieczeństwa studni ręcznie kopanych w Abeokuta w Nigerii, które obejmowały 99 próbek. Autorzy opisują jakościowe oceny ryzyka, które są wykorzystywane do opracowania planów bezpieczeństwa wody w kraju. Identyfikują 16 niebezpiecznych zdarzeń i określają 21 przyczyn.

Na Haiti istnieje ograniczona liczba bezpiecznych źródeł wody. Studnie kopane ręcznie zapewniają większość potrzeb gospodarstw domowych w zakresie wody pitnej. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w Szpitalu Alberta Schweitzera w Deschapelles na Haiti zbadano 35 ręcznie wykopanych studni, aby ustalić, czy można z nich bezpiecznie korzystać. Próbki wody zostały zbadane na obecność Escherichia coli i bakterii kałowych przy użyciu metody IDEXX Colilert-18. Ogólnie rzecz biorąc, 89 procent badanych próbek przekroczyło normę WHO wynoszącą 1,0 jednostki tworzącej kolonię E. coli na 100 ml, co czyni je niebezpiecznymi do picia.

Zagrożenia zdrowotne związane z piciem wody ze studni wykopanych ręcznie

W Afryce Subsaharyjskiej badania wykazały, że źródła wód gruntowych są często zanieczyszczone odchodami ludzi i zwierząt ciepłokrwistych. Ponieważ studnie kopane ręcznie nie posiadają odpowiednich urządzeń sanitarnych, są bardziej narażone na ryzyko skażenia niż otwory wiertnicze. Ponadto, nie ma gwarancji, że studnie wykopane ręcznie są bezpieczne do picia. Jakie są więc zagrożenia dla zdrowia związane z piciem wody ze studni kopanych?

Do oceny jakości bakteriologicznej wykorzystano próbki wody z 11 studni kopanych i dwóch otworów wiertniczych. Każda próbka zawierała 250 mL wody ze źródła. Do przesiewania każdej próbki użyto filtra octanu celulozy o średnicy 0,45 um. Następnie użyto płytki agarowej Chromocult do policzenia liczby znalezionych kolonii Escherichia coli. Wyniki były bardzo spójne i potwierdziły hipotezę, że woda ze studni głębinowej nie jest bezpieczna do picia.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top