Kurzowy wymiennik ciepła – jaki rodzaj kupić?

Istnieje wiele rodzajów pyłowych wymienników ciepła. Są one zróżnicowane pod względem kosztów i wydajności. Zanim wybierzesz jeden z nich, powinieneś wiedzieć, jak są one instalowane. W tym artykule omówimy lamelki żaluzjowe i faliste, a także wydajność każdego typu. Po uzyskaniu jasnego zrozumienia każdego z nich, będzie można zakupić pyłowy wymiennik ciepła dla domu lub biura.

Koszt pyłowego wymiennika ciepła

Typowa instalacja pyłowego wymiennika ciepła, jak widać w University of Nebraska-Lincoln, kosztuje około 500 USD. Koszty instalacji mogą wahać się od połączenia systemu z istniejącym systemem kanałów do całkowitego skanalizowania konstrukcji. Niektóre konstrukcje będą wymagały jedynie prostego podłączenia do końcówki zasilania. Jeśli struktura nie jest wyposażona w kanały, splicing może być wszystkim, co jest konieczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapakowanie większej liczby rur w przestrzeń, co zmniejsza koszt i rozmiar, a jednocześnie minimalizuje ograniczenie przepływu i dostęp. Takie podejście stwarza również ryzyko zanieczyszczenia, co może prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego. Zwiększenie ilości miejsca między rurami zapobiegnie osadzaniu się zanieczyszczeń i zwiększy możliwość ręcznego czyszczenia urządzenia. Odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła również pomaga zapobiegać osadzaniu się zanieczyszczeń i poprawia wydajność. Niektóre cechy konstrukcyjne mogą być lepsze od innych, ale należy rozważyć zalety i wady każdej z nich przed wyborem systemu.

Zamulanie jest spowodowane przez osady niespalonego paliwa i pyłu węglowego. Nagromadzenie tych substancji może zmniejszyć wydajność wymiany ciepła, zmniejszając ogólny współczynnik wymiany ciepła. To obniża wydajność i wyrzuca ekonomikę przedsięwzięcia. Aby rozwiązać ten problem, przemysł przetwórczy musi znaleźć rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Scalewatcher jest opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznego usuwania kamienia.

Typy lamel żaluzjowych

Wybierając lamele żaluzjowe do pyłowego wymiennika ciepła, masz kilka opcji do wyboru. Generalnie lamele żaluzjowe stosowane są w samochodowych wymiennikach ciepła. Żaluzje są podatne na znaczne zanieczyszczenie spowodowane przez pył. Opracowano nowe żebra faliste, które są w stanie oprzeć się znacznemu zanieczyszczeniu i poprawić wydajność w środowisku zapylonym. Przeprowadzono analizę numeryczną nowych płetw falistych w celu oceny ich potencjału do poprawy wydajności wymiennika ciepła w warunkach zapylenia.

Generalnie, istnieją trzy rodzaje płetw żaluzjowych. Układ żaluzji można podzielić na poziomy i pionowy. Żaluzje poziome są najczęściej spotykanym typem i mają największą powierzchnię. Alternatywnie, żaluzje mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła. Materiały te są również odpowiednie do zastosowań w wymiennikach pyłowych. Poniższy schemat przedstawia różne lamelki żaluzji. Każdy typ ma inne korzyści.

Pył testowy był wtryskiwany do systemu dwa razy dziennie przez 10 min. Zaobserwowano wzrost spadku ciśnienia po stronie powietrza z powodu osadów na wymienniku ciepła i filtrze powietrza. W celu zapewnienia stałej prędkości powietrza należy zastosować żaluzję regulacyjną, aby utrzymać prędkość powietrza na poziomie 1,5 m/s. Wymiennik ciepła jest podłączony do wejścia do tunelu aerodynamicznego. Do wymiennika ciepła podłączono również manometry temperatury powietrza i różnicy ciśnień.

Wydajność wymiennika ciepła z lamelami falistymi

Wymienniki ciepła z lamelami falistymi mają kilka zalet w porównaniu z lamelami płytowymi. Główną różnicą pomiędzy tymi lamelami jest geometria ich powierzchni. Lamele faliste mają większą powierzchnię, a tym samym efektywniejszą wymianę ciepła. Płetwy faliste są również tańsze w porównaniu z płytowymi. Ich konstrukcja, kąt fali, skok lameli, rozmiar gofra oraz liczba rzędów rurek decydują o tym, jak dobrze przekazują one ciepło i ciśnienie. W tym artykule omówiona zostanie termiczno-hydrauliczna wydajność wymiennika ciepła z lamelą falistą z jednym do czterech rzędów rur.

Lewa falista jest bardziej wydajna niż gładka płyta, dzięki wyższej liczbie Reynoldsa. Kąt falisty płetwy ma większy wpływ na lokalną liczbę Nusselta. To z kolei zwiększa efektywność wymiany ciepła. Należy jednak zauważyć, że sprawność płetwy falistej nie jest taka sama jak sprawność gładkiej płyty.

W innym badaniu zbadano sprawność płetw falistych. Wang et al. 2 badali efektywność płetwy falistej w przenoszeniu ciepła. Stwierdzili oni, że kąt nachylenia lameli miał pozytywny wpływ na transfer ciepła, podobnie jak ogólna geometria. Ponadto badacze stwierdzili, że pofałdowanie krawędzi lameli nie miało znaczącego wpływu. Wyniki tych dwóch badań sugerują, że faliste lamelki mają lepszą wydajność wymiany ciepła niż płaska rura.

Pyłowy wymiennik ciepła – What Kind to Buy?

Istnieje wiele rodzajów pyłowych wymienników ciepła. Różnią się one pod względem kosztów i wydajności. Zanim wybierzesz jeden z nich, powinieneś wiedzieć, jak są one instalowane. W tym artykule omówione zostaną lamelki żaluzjowe i faliste, a także wydajność każdego typu. Po uzyskaniu jasnego zrozumienia każdego z nich, będzie można zakupić pyłowy wymiennik ciepła dla domu lub biura.

Koszt pyłowego wymiennika ciepła

Typowa instalacja pyłowego wymiennika ciepła, jak widać w University of Nebraska-Lincoln, kosztuje około 500 USD. Koszty instalacji mogą wahać się od połączenia systemu z istniejącym systemem kanałów do całkowitego skanalizowania konstrukcji. Niektóre konstrukcje będą wymagały jedynie prostego podłączenia do końcówki zasilania. Jeśli struktura nie jest wyposażona w kanały, splicing może być wszystkim, co jest konieczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapakowanie większej liczby rur w przestrzeń, co zmniejsza koszt i rozmiar, a jednocześnie minimalizuje ograniczenie przepływu i dostęp. Takie podejście stwarza również ryzyko zanieczyszczenia, co może prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego. Zwiększenie ilości miejsca między rurami zapobiegnie osadzaniu się zanieczyszczeń i zwiększy możliwość ręcznego czyszczenia urządzenia. Odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła również pomaga zapobiegać osadzaniu się zanieczyszczeń i poprawia wydajność. Niektóre cechy konstrukcyjne mogą być lepsze od innych, ale należy rozważyć zalety i wady każdej z nich przed wyborem systemu.

Zamulanie jest spowodowane przez osady niespalonego paliwa i pyłu węglowego. Nagromadzenie tych substancji może zmniejszyć wydajność wymiany ciepła, zmniejszając ogólny współczynnik wymiany ciepła. To obniża wydajność i wyrzuca ekonomikę przedsięwzięcia. Aby rozwiązać ten problem, przemysł przetwórczy musi znaleźć rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Scalewatcher jest opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznego usuwania kamienia.

Typy lamel żaluzjowych

Wybierając lamele żaluzjowe do pyłowego wymiennika ciepła, masz kilka opcji do wyboru. Generalnie lamele żaluzjowe stosowane są w samochodowych wymiennikach ciepła. Żaluzje są podatne na znaczne zanieczyszczenie spowodowane przez pył. Opracowano nowe żebra faliste, które są w stanie oprzeć się znacznemu zanieczyszczeniu i poprawić wydajność w środowisku zapylonym. Przeprowadzono analizę numeryczną nowych płetw falistych w celu oceny ich potencjału do poprawy wydajności wymiennika ciepła w warunkach zapylenia.

Generalnie, istnieją trzy rodzaje płetw żaluzjowych. Układ żaluzji można podzielić na poziomy i pionowy. Żaluzje poziome są najczęściej spotykanym typem i mają największą powierzchnię. Alternatywnie, żaluzje mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła. Materiały te są również odpowiednie do zastosowań w wymiennikach pyłowych. Poniższy schemat przedstawia różne lamelki żaluzji. Każdy typ ma inne korzyści.

Pył testowy był wtryskiwany do systemu dwa razy dziennie przez 10 min. Zaobserwowano wzrost spadku ciśnienia po stronie powietrza z powodu osadów na wymienniku ciepła i filtrze powietrza. W celu zapewnienia stałej prędkości powietrza należy zastosować żaluzję regulacyjną, aby utrzymać prędkość powietrza na poziomie 1,5 m/s. Wymiennik ciepła jest podłączony do wejścia do tunelu aerodynamicznego. Do wymiennika ciepła podłączono również manometry temperatury powietrza i różnicy ciśnień.

Wydajność wymiennika ciepła z lamelami falistymi

Wymienniki ciepła z lamelami falistymi mają kilka zalet w porównaniu z lamelami płytowymi. Główną różnicą pomiędzy tymi lamelami jest geometria ich powierzchni. Lamele faliste mają większą powierzchnię, a tym samym efektywniejszą wymianę ciepła. Płetwy faliste są również tańsze w porównaniu z płytowymi. Ich konstrukcja, kąt fali, skok lameli, rozmiar gofra oraz liczba rzędów rurek decydują o tym, jak dobrze przekazują one ciepło i ciśnienie. W tym artykule omówiona zostanie termiczno-hydrauliczna wydajność wymiennika ciepła z lamelą falistą z jednym do czterech rzędów rur.

Lewa falista jest bardziej wydajna niż gładka płyta, dzięki wyższej liczbie Reynoldsa. Kąt falisty płetwy ma większy wpływ na lokalną liczbę Nusselta. To z kolei zwiększa efektywność wymiany ciepła. Należy jednak zauważyć, że sprawność płetwy falistej nie jest taka sama jak sprawność gładkiej płyty.

W innym badaniu zbadano sprawność płetw falistych. Wang et al. 2 badali efektywność płetwy falistej w przenoszeniu ciepła. Stwierdzili oni, że kąt nachylenia lameli miał pozytywny wpływ na transfer ciepła, podobnie jak ogólna geometria. Ponadto badacze stwierdzili, że pofałdowanie krawędzi lameli nie miało znaczącego wpływu. Wyniki tych dwóch badań sugerują, że faliste lamelki mają lepszą wydajność wymiany ciepła niż płaska rura.

Pyłowy wymiennik ciepła – What Kind to Buy?

Istnieje wiele rodzajów pyłowych wymienników ciepła. Różnią się one pod względem kosztów i wydajności. Zanim wybierzesz jeden z nich, powinieneś wiedzieć, jak są one instalowane. W tym artykule omówione zostaną lamelki żaluzjowe i faliste, a także wydajność każdego typu. Po uzyskaniu jasnego zrozumienia każdego z nich, będzie można zakupić pyłowy wymiennik ciepła dla domu lub biura.

Koszt pyłowego wymiennika ciepła

Typowa instalacja pyłowego wymiennika ciepła, jak widać w University of Nebraska-Lincoln, kosztuje około 500 USD. Koszty instalacji mogą wahać się od połączenia systemu z istniejącym systemem kanałów do całkowitego skanalizowania konstrukcji. Niektóre konstrukcje będą wymagały jedynie prostego podłączenia do końcówki zasilania. Jeśli struktura nie jest wyposażona w kanały, splicing może być wszystkim, co jest konieczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapakowanie większej liczby rur w przestrzeń, co zmniejsza koszt i rozmiar, a jednocześnie minimalizuje ograniczenie przepływu i dostęp. Takie podejście stwarza również ryzyko zanieczyszczenia, co może prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego. Zwiększenie ilości miejsca między rurami zapobiegnie osadzaniu się zanieczyszczeń i zwiększy możliwość ręcznego czyszczenia urządzenia. Odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła również pomaga zapobiegać osadzaniu się zanieczyszczeń i poprawia wydajność. Niektóre cechy konstrukcyjne mogą być lepsze od innych, ale należy rozważyć zalety i wady każdej z nich przed wyborem systemu.

Zamulanie jest spowodowane przez osady niespalonego paliwa i pyłu węglowego. Nagromadzenie tych substancji może zmniejszyć wydajność wymiany ciepła, zmniejszając ogólny współczynnik wymiany ciepła. To obniża wydajność i wyrzuca ekonomikę przedsięwzięcia. Aby rozwiązać ten problem, przemysł przetwórczy musi znaleźć rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Scalewatcher jest opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznego usuwania kamienia.

Typy lamel żaluzjowych

Wybierając lamele żaluzjowe do pyłowego wymiennika ciepła, masz kilka opcji do wyboru. Generalnie lamele żaluzjowe stosowane są w samochodowych wymiennikach ciepła. Żaluzje są podatne na znaczne zanieczyszczenie spowodowane przez pył. Opracowano nowe żebra faliste, które są w stanie oprzeć się znacznemu zanieczyszczeniu i poprawić wydajność w środowisku zapylonym. Przeprowadzono analizę numeryczną nowych płetw falistych w celu oceny ich potencjału do poprawy wydajności wymiennika ciepła w warunkach zapylenia.

Generalnie, istnieją trzy rodzaje płetw żaluzjowych. Układ żaluzji można podzielić na poziomy i pionowy. Żaluzje poziome są najczęściej spotykanym typem i mają największą powierzchnię. Alternatywnie, żaluzje mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła. Materiały te są również odpowiednie do zastosowań w wymiennikach pyłowych. Poniższy schemat przedstawia różne lamelki żaluzji. Każdy typ ma inne korzyści.

Pył testowy był wtryskiwany do systemu dwa razy dziennie przez 10 min. Zaobserwowano wzrost spadku ciśnienia po stronie powietrza z powodu osadów na wymienniku ciepła i filtrze powietrza. W celu zapewnienia stałej prędkości powietrza należy zastosować żaluzję regulacyjną, aby utrzymać prędkość powietrza na poziomie 1,5 m/s. Wymiennik ciepła jest podłączony do wejścia do tunelu aerodynamicznego. Do wymiennika ciepła podłączono również manometry temperatury powietrza i różnicy ciśnień.

Wydajność wymiennika ciepła z lamelami falistymi

Wymienniki ciepła z lamelami falistymi mają kilka zalet w porównaniu z lamelami płytowymi. Główną różnicą pomiędzy tymi lamelami jest geometria ich powierzchni. Lamele faliste mają większą powierzchnię, a tym samym efektywniejszą wymianę ciepła. Płetwy faliste są również tańsze w porównaniu z płytowymi. Ich konstrukcja, kąt fali, skok lameli, rozmiar gofra oraz liczba rzędów rurek decydują o tym, jak dobrze przekazują one ciepło i ciśnienie. W tym artykule omówiona zostanie termiczno-hydrauliczna wydajność wymiennika ciepła z lamelą falistą z jednym do czterech rzędów rur.

Lewa falista jest bardziej wydajna niż gładka płyta, dzięki wyższej liczbie Reynoldsa. Kąt falisty płetwy ma większy wpływ na lokalną liczbę Nusselta. To z kolei zwiększa efektywność wymiany ciepła. Należy jednak zauważyć, że sprawność płetwy falistej nie jest taka sama jak sprawność gładkiej płyty.

W innym badaniu zbadano sprawność płetw falistych. Wang et al. 2 badali efektywność płetwy falistej w przenoszeniu ciepła. Stwierdzili oni, że kąt nachylenia lameli miał pozytywny wpływ na transfer ciepła, podobnie jak ogólna geometria. Ponadto badacze stwierdzili, że pofałdowanie krawędzi lameli nie miało znaczącego wpływu. Wyniki tych dwóch badań sugerują, że faliste lamelki mają lepszą wydajność wymiany ciepła niż płaska rura.

Pyłowy wymiennik ciepła – What Kind to Buy?

Istnieje wiele rodzajów pyłowych wymienników ciepła. Różnią się one pod względem kosztów i wydajności. Zanim wybierzesz jeden z nich, powinieneś wiedzieć, jak są one instalowane. W tym artykule omówione zostaną lamelki żaluzjowe i faliste, a także wydajność każdego typu. Po uzyskaniu jasnego zrozumienia każdego z nich, będzie można zakupić pyłowy wymiennik ciepła dla domu lub biura.

Koszt pyłowego wymiennika ciepła

Typowa instalacja pyłowego wymiennika ciepła, jak widać w University of Nebraska-Lincoln, kosztuje około 500 USD. Koszty instalacji mogą wahać się od połączenia systemu z istniejącym systemem kanałów do całkowitego skanalizowania konstrukcji. Niektóre konstrukcje będą wymagały jedynie prostego podłączenia do końcówki zasilania. Jeśli struktura nie jest wyposażona w kanały, splicing może być wszystkim, co jest konieczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapakowanie większej liczby rur w przestrzeń, co zmniejsza koszt i rozmiar, a jednocześnie minimalizuje ograniczenie przepływu i dostęp. Takie podejście stwarza również ryzyko zanieczyszczenia, co może prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego. Zwiększenie ilości miejsca między rurami zapobiegnie osadzaniu się zanieczyszczeń i zwiększy możliwość ręcznego czyszczenia urządzenia. Odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła również pomaga zapobiegać osadzaniu się zanieczyszczeń i poprawia wydajność. Niektóre cechy konstrukcyjne mogą być lepsze od innych, ale należy rozważyć zalety i wady każdej z nich przed wyborem systemu.

Zamulanie jest spowodowane przez osady niespalonego paliwa i pyłu węglowego. Nagromadzenie tych substancji może zmniejszyć wydajność wymiany ciepła, zmniejszając ogólny współczynnik wymiany ciepła. To obniża wydajność i wyrzuca ekonomikę przedsięwzięcia. Aby rozwiązać ten problem, przemysł przetwórczy musi znaleźć rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Scalewatcher jest opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznego usuwania kamienia.

Typy lamel żaluzjowych

Wybierając lamele żaluzjowe do pyłowego wymiennika ciepła, masz kilka opcji do wyboru. Generalnie lamele żaluzjowe stosowane są w samochodowych wymiennikach ciepła. Żaluzje są podatne na znaczne zanieczyszczenie spowodowane przez pył. Opracowano nowe żebra faliste, które są w stanie oprzeć się znacznemu zanieczyszczeniu i poprawić wydajność w środowisku zapylonym. Przeprowadzono analizę numeryczną nowych płetw falistych w celu oceny ich potencjału do poprawy wydajności wymiennika ciepła w warunkach zapylenia.

Generalnie, istnieją trzy rodzaje płetw żaluzjowych. Układ żaluzji można podzielić na poziomy i pionowy. Żaluzje poziome są najczęściej spotykanym typem i mają największą powierzchnię. Alternatywnie, żaluzje mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła. Materiały te są również odpowiednie do zastosowań w wymiennikach pyłowych. Poniższy schemat przedstawia różne lamelki żaluzji. Każdy typ ma inne korzyści.

Pył testowy był wtryskiwany do systemu dwa razy dziennie przez 10 min. Zaobserwowano wzrost spadku ciśnienia po stronie powietrza z powodu osadów na wymienniku ciepła i filtrze powietrza. W celu zapewnienia stałej prędkości powietrza należy zastosować żaluzję regulacyjną, aby utrzymać prędkość powietrza na poziomie 1,5 m/s. Wymiennik ciepła jest podłączony do wejścia do tunelu aerodynamicznego. Do wymiennika ciepła podłączono również manometry temperatury powietrza i różnicy ciśnień.

Wydajność wymiennika ciepła z lamelami falistymi

Wymienniki ciepła z lamelami falistymi mają kilka zalet w porównaniu z lamelami płytowymi. Główną różnicą pomiędzy tymi lamelami jest geometria ich powierzchni. Lamele faliste mają większą powierzchnię, a tym samym efektywniejszą wymianę ciepła. Płetwy faliste są również tańsze w porównaniu z płytowymi. Ich konstrukcja, kąt fali, skok lameli, rozmiar gofra oraz liczba rzędów rurek decydują o tym, jak dobrze przekazują one ciepło i ciśnienie. W tym artykule omówiona zostanie termiczno-hydrauliczna wydajność wymiennika ciepła z lamelą falistą z jednym do czterech rzędów rur.

Lewa falista jest bardziej wydajna niż gładka płyta, dzięki wyższej liczbie Reynoldsa. Kąt falisty płetwy ma większy wpływ na lokalną liczbę Nusselta. To z kolei zwiększa efektywność wymiany ciepła. Należy jednak zauważyć, że sprawność płetwy falistej nie jest taka sama jak sprawność gładkiej płyty.

W innym badaniu zbadano sprawność płetw falistych. Wang et al. 2 badali efektywność płetwy falistej w przenoszeniu ciepła. Stwierdzili oni, że kąt nachylenia lameli miał pozytywny wpływ na transfer ciepła, podobnie jak ogólna geometria. Ponadto badacze stwierdzili, że pofałdowanie krawędzi lameli nie miało znaczącego wpływu. Wyniki tych dwóch badań sugerują, że faliste lamelki mają lepszą wydajność wymiany ciepła niż płaska rura.

Pyłowy wymiennik ciepła – What Kind to Buy?

Istnieje wiele rodzajów pyłowych wymienników ciepła. Różnią się one pod względem kosztów i wydajności. Zanim wybierzesz jeden z nich, powinieneś wiedzieć, jak są one instalowane. W tym artykule omówione zostaną lamelki żaluzjowe i faliste, a także wydajność każdego typu. Po uzyskaniu jasnego zrozumienia każdego z nich, będzie można zakupić pyłowy wymiennik ciepła dla domu lub biura.

Koszt pyłowego wymiennika ciepła

Typowa instalacja pyłowego wymiennika ciepła, jak widać w University of Nebraska-Lincoln, kosztuje około 500 USD. Koszty instalacji mogą wahać się od połączenia systemu z istniejącym systemem kanałów do całkowitego skanalizowania konstrukcji. Niektóre konstrukcje będą wymagały jedynie prostego podłączenia do końcówki zasilania. Jeśli struktura nie jest wyposażona w kanały, splicing może być wszystkim, co jest konieczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zapakowanie większej liczby rur w przestrzeń, co zmniejsza koszt i rozmiar, a jednocześnie minimalizuje ograniczenie przepływu i dostęp. Takie podejście stwarza również ryzyko zanieczyszczenia, co może prowadzić do powstania ciśnienia wstecznego. Zwiększenie ilości miejsca między rurami zapobiegnie osadzaniu się zanieczyszczeń i zwiększy możliwość ręcznego czyszczenia urządzenia. Odpowiednia powierzchnia wymiany ciepła również pomaga zapobiegać osadzaniu się zanieczyszczeń i poprawia wydajność. Niektóre cechy konstrukcyjne mogą być lepsze od innych, ale należy rozważyć zalety i wady każdej z nich przed wyborem systemu.

Zamulanie jest spowodowane przez osady niespalonego paliwa i pyłu węglowego. Nagromadzenie tych substancji może zmniejszyć wydajność wymiany ciepła, zmniejszając ogólny współczynnik wymiany ciepła. To obniża wydajność i wyrzuca ekonomikę przedsięwzięcia. Aby rozwiązać ten problem, przemysł przetwórczy musi znaleźć rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Scalewatcher jest opłacalną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla chemicznego usuwania kamienia.

Typy lamel żaluzjowych

Wybierając lamele żaluzjowe do pyłowego wymiennika ciepła, masz kilka opcji do wyboru. Generalnie lamele żaluzjowe stosowane są w samochodowych wymiennikach ciepła. Żaluzje są podatne na znaczne zanieczyszczenie spowodowane przez pył. Opracowano nowe żebra faliste, które są w stanie oprzeć się znacznemu zanieczyszczeniu i poprawić wydajność w środowisku zapylonym. Przeprowadzono analizę numeryczną nowych płetw falistych w celu oceny ich potencjału do poprawy wydajności wymiennika ciepła w warunkach zapylenia.

Generalnie, istnieją trzy rodzaje płetw żaluzjowych. Układ żaluzji można podzielić na poziomy i pionowy. Żaluzje poziome są najczęściej spotykanym typem i mają największą powierzchnię. Alternatywnie, żaluzje mogą być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła. Materiały te są również odpowiednie do zastosowań w wymiennikach pyłowych. Poniższy schemat przedstawia różne lamelki żaluzji. Każdy typ ma inne korzyści.

Pył testowy był wtryskiwany do systemu dwa razy dziennie przez 10 min. Zaobserwowano wzrost spadku ciśnienia po stronie powietrza z powodu osadów na wymienniku ciepła i filtrze powietrza. W celu zapewnienia stałej prędkości powietrza należy zastosować żaluzję regulacyjną, aby utrzymać prędkość powietrza na poziomie 1,5 m/s. Wymiennik ciepła jest podłączony do wejścia do tunelu aerodynamicznego. Do wymiennika ciepła podłączono również manometry temperatury powietrza i różnicy ciśnień.

Wydajność wymiennika ciepła z lamelami falistymi

Wymienniki ciepła z lamelami falistymi mają kilka zalet w porównaniu z lamelami płytowymi. Główną różnicą pomiędzy tymi lamelami jest geometria ich powierzchni. Lamele faliste mają większą powierzchnię, a tym samym efektywniejszą wymianę ciepła. Płetwy faliste są również tańsze w porównaniu z płytowymi. Ich konstrukcja, kąt fali, skok lameli, rozmiar gofra oraz liczba rzędów rurek decydują o tym, jak dobrze przekazują one ciepło i ciśnienie. W tym artykule omówiona zostanie termiczno-hydrauliczna wydajność wymiennika ciepła z lamelą falistą z jednym do czterech rzędów rur.

Lewa falista jest bardziej wydajna niż gładka płyta, dzięki wyższej liczbie Reynoldsa. Kąt falisty płetwy ma większy wpływ na lokalną liczbę Nusselta. To z kolei zwiększa efektywność wymiany ciepła. Należy jednak zauważyć, że sprawność płetwy falistej nie jest taka sama jak sprawność gładkiej płyty.

W innym badaniu zbadano sprawność płetw falistych. Wang et al. 2 badali efektywność płetwy falistej w przenoszeniu ciepła. Stwierdzili oni, że kąt nachylenia lameli miał pozytywny wpływ na transfer ciepła, podobnie jak ogólna geometria. Ponadto badacze stwierdzili, że pofałdowanie krawędzi lameli nie miało znaczącego wpływu. Wyniki tych dwóch badań sugerują, że faliste lamelki mają lepszą wydajność wymiany ciepła niż płaska rurka.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top